Region: Douro

Dolina Douro (ściślej rzecz biorąc, wg nomenklatury portugalskiej – Górnego Douro) jest obszarem, na którym wielowiekowa uprawa winorośli odcisnęła trwałe piętno. Na tyle silne, że w 2001 roku UNESCO wpisało je na swoją listę światowego dziedzictwa jako przykład krajobrazu przekształconego przez człowieka i podporządkowanego winogrodnictwu. Najbardziej wyraźnym przejawem tych przekształceń jest zagospodarowanie stromych zboczy doliny za pomocą murków oporowych w podłużne terasy.

Pierwsze regulacje apelacyjne dotyczące Douro powstały w połowie XVIII wieku. W tamtej epoce znaczenie regionu było bardzo duże, ponieważ produkowane tu wino wzmacniane – porto – stanowiło jeden z kluczowych portugalskich produktów eksportowych, nic zatem dziwnego, że władze w Lizbonie chciały uregulować jakość i zasady jego wytwarzania. Przez kolejne dekady produkcja porto miała tu znaczenie pierwszoplanowe, na tyle duże, że myśl o winach niewzmacnianych była traktowana jak herezja. Zmieniło się to dopiero w połowie XX wieku. Tym niemniej tradycja oraz niedostatki technologiczne (niezelektryfikowanie znacznej części doliny, prąd elektryczny był potrzebny do chłodzenia kadzi fermentacyjnych) nie sprzyjały nowatorstwu w tej dziedzinie i dopiero w latach 1980. Douro zaistniało oficjalnie jako region produkcji win wytrawnych.

Obecnie są one równoprawnym partnerem porto, co więcej, w związku ze spadkiem światowego popytu na to wino wzmacniane, wydaje się że w najbliższych latach mogą stać się produktem pierwszoplanowym.

W Douro uprawiana jest przede wszystkim touriga nacional, jednak łącznie w tym regionie występuje około 80 szczepów winorośli. Z reguły tutejsze wina są blendami powstającymi albo jako zestawienie szczepów z różnych parcel (nowocześniejsze podejście), albo z tej samej, na której w bezpośrednim sąsiedztwie sadzono rozmaite odmiany (podejście tradycyjne).
Słowa kluczowe: portugalia, czerwone, wytrawne, słodkie, wzmacniane
Ambasada winaAmbasada winaProjektowanie stron wwwProjektowanie stron wwwŁukasz Król PhotographyŁukasz Król PhotographySyty trzmiel - Jedzenie i spokójSyty trzmiel - Jedzenie i spokójTaste IT AllTaste IT AllSommelierzy Auchan FBSommelierzy Auchan FBWinnica BalczewoWinnica Balczewo